Pro děti - individuální lekce v Třinci a Ostravě

Psychomotorický vývoj

Feldenkraisova metoda podněcuje člověka k pokračování v pohybovém vývoji, k rozvoji rozmanitosti pohybových možností a kinestetického (tělového) cítění, které nás postupně vede ke spontánnímu učení se takovému pohybu, který vnímáme jako lehký, plynulý a bez námahy.
 
Ještě než u dítěte spozorujeme posun do nového vývojového stadia, jako je lezení po čtyřech, šikmý sed, přetáčení se ze zad na břicho a obráceně, můžeme sledovat proces, ve kterém se učí koordinovat své tělo tak, aby později zvládlo ještě složitější pohyby a dobře je ovládalo v plynulých přechodech (mezi pozicemi) tam a zpět. Např. se naučí, jak ovládat během přetáčení se hlavičku, aby ho její váha nepřekvapila a nepřevážila do neovládaného pádu.. Tato schopnost se hodí k volnému využití rukou pro dosahování a k přípravě na plazení..
 
Dítě od narození rozvíjí neprve především svou obratnost a nikoli sílu. Neustále zkoumá a objevuje své tělo a jeho souhru s okolím (působení gravitace, smyslových pondětů..) a propojuje tak bilióny mozkových buněk za vteřinu. Zároveň propojuje jednotlivé části těla v souhru v každém pohybu, která je zdrojem jeho síly a schopnosti vzpřimování se v gravitaci.
 
Každé dítě má svou cestu a oblíbené způsoby. Posuďte sami (i když neumíte anglicky, jistě oceníte dětstkou vynalézavost:) ..."Vše, co jste kdy chtěli vědět o lezení po čtyřech")
 
..a hezky popořádku:
 

Podpora přirozeného vývoje Vašeho miminka od narození

 
Ukázka práce s 5měsíčním miminkem, u kterého si rodiče stěžují na "ztuhlost", můžete si všimnout, že dítko drží ručičky na lehátku a nehraje si s nimi před tělem, to se postupně během lekce mění. Lektorka na videu, Michelle Turner, pomáhá nervovému systému dítěte naučit se diferencovat jednotlivé části těla a lépe je využívat, upustit od nadbytečného svalového napětí, které pohyb omezuje a umožnit tak dítěti svobodnější objevování světa kolem něj. To se děje formou jemných cílených pohybů. Na videu je jedna celá lekce, od začátku do konce.
 
Pomoci Vašemu miminku, zdravému i se zpožďováním ve vývoji, objevovat své tělo, učit se z něj, a stavět základ pro zdravý pohybový vývoj, řeč a chápání, můžete také u mě. Objednat se můžete v Třinci nebo Ostravě - viz kontakt.
 
Tento způsob práce s dítětem nenahrazuje odbornou lékařskou a rehabilitační péči.
 

Děti s tzv. vadným držením těla

U těchto dětí, i dospělých, může cvičení (viz "Lekce ve skupině" nebo  "Cvičení pro zdraví" v sekci Feldenkraisova metoda) pomoci objevovat výhodnější pohybové stereotypy, které vedou k rovnoměrnějšímu využívání těla a vzpřímenějšímu držení. Lepší koordinace harmonizuje svalové napětí mezi jednotlivými svalovými skupinami, které se podle potřeby samy prodlouží nebo tonizují (zpevní). Není potřeba svaly posilovat ani protahovat. Změny jsou navíc trvalejší a hlubší, protože vychází z vlastní zkušenosti a jako takové jsou součástí přímo nervového řízení (v mozku) pohybu.
 

Kontakt

Bc. Petra Lancová, Feldenkrais® Practitioner

Třinec, Ostrava, Brno

Neobvyklými pohyby k funkčnímu propojení těla a širšímu sebe-obrazu.

facebook @feldenkrais.pribehvpohybu


+420 776 568 966

Bank. spojení/ 670100-2214927871/6210