Feldenkraisova® metoda

Feldenkraisova metoda je psychosomatickým přístupem k člověku podporujícím procesy přirozeného učení a pokračování ve vývoji lidského potenciálu, které jsme vlivem nutnosti začlenění do společnosti mnohdy už  jako děti opustili. 

Směřováním pozornosti k tomu, jak se pohybujeme a jak se sebou v konkrétních situacích zacházíme, objevujeme cestu ke zlepšení nejen svého pohybu, ale docházíme také k poznání, že přílišná námaha (snaha vyhovět vnějším nárokům bez vědomí sebe sama) nás ve skutečnosti omezuje. 

Dovolíme-li si snižovat vynakládané úsilí a pozorovat to, jak se pohybujeme, bez očekávání, a následovat přitom příjemné tělesné pocity, zjistíme, že změny dosáhneme mnohem rychleji - na poli myšlení, vnímání, jednání a emočního reagování.

Má dva směry přístupu - skupinové lekce Pohybem k sebeuvědomění ATM® (cvičení vedené slovně) a Funkční integrace FI® (individuální lekce) - viz levý sloupeček

Poslechněte si o Feldenkraisově metodě v pořadu Klíč České televize - www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096060107-klic/216562221700011

 
    Co FM® přináší                                                 

 >  zlepšení vzpřímeného postoje, flexibility, koordinace a rovnováhy                                           

 >  eleganci, pocit lehkosti a zvýšené vitality

 >  snížení až vymizení chronických bolestí pohybového aparátu

 >  snížení pocitů úzkosti a jiných psychických tenzí

 >  lepší soustředění, plnější relaxaci

 >  uvolnění stereotypů pohybových, citových, myšlenkových a stereotypů v jednání

 >  rozvoj osobnosti

 >  cestu objevování a naplňování osobního tvůrčího potenciálu

     Pro koho je

 >  pro každého bez rozdílu věku, tělesné kondice a zkušeností s pohybem

 >  pro ty, kdo chtějí zlepšit svůj pohyb – každodenní i výkonnostní či umělecký (tanečníci, sportovci,         herci, zpěváci…)

 >  pro ty, kdo si rádi hrají

 >  pro ty, kteří chtějí nahlédnout do toho, kým jsou a jak se sebou zacházejí a uvědomit si svou                schopnost a kompetenci měnit se a vyvíjet


Kontakt

Bc. Petra Lancová, Feldenkrais® Practitioner

Třinec, Ostrava, Brno

Neobvyklými pohyby k funkčnímu propojení těla a širšímu sebe-obrazu.

facebook @feldenkrais.pribehvpohybu


+420 776 568 966