Cvičení pro zdraví - individuální lekce ATM®

Bolí Vás záda, jste po úrazu nebo operaci a hledáte pro sebe způsob, jak se pohybovat lépe, lehčeji, s menším úsilím, jak zlepšit pohyblivost a snížit nebo odstranit bolesti pohybového aparátu, přístup respektující Vaše aktuální možnosti a k tomu porozumět principům, díky kterým budete se svým tělem zacházet šetrněji a efektivněji v jakékoli činnosti?
 
Chcete zlepšit držení těla, pohyblivost, koordinaci a rovnováhu?
 
Sportujete nebo se věnujete nějakému druhu pohybového umění a chcete zlepšit svůj výkon, pohyblivost, eleganci...?
 
Řekli Vám lékaři, že Vaše dítě má vadné držení těla? Anebo Vy sami skoliózu?
 
Chcete se cítit více ve svém těle?
 
 
Nemáte zrovna čas v dobu, kdy se konají pravidelné lekce Pohybem k sebeuvědomění nebo máte pro cvičení stejně raději své soukromí?
Pak Vám nabízím možnost individuální hodiny cvičení s podporou Vašich konkrténích potřeb.
 
S sebou si vezměte nějaký šátek pod hlavu, cvičit můžete i v oblečení, ve kterém přijdete, pokud je pro Vás pohodlné.
 
 
Objevování lepšího fungování našeho těla se děje formou hravého zkoumání pohybu v různých situacích a souvislostech. Neobvyklost zkoumaných pohybů probouzí zvědavost, která umožňuje, aby náš mozek porovnával nabízené možnosti s dosavadním používáním těla a vybral či vytvořil nejvýhodnější způsob koordinace svalů, které se na pohybu podílejí. Dochází tak ke zlepšení celého procesu nervo-svalové koordinace, kterou pocítíte jako zlepšení kvality pohybu.
Kvalita pohybu je dána jeho funkčností, tedy schopností provádět pohyb efektivně s co nejmenší námahou. Jakmile odložíte nadbytečné svalové úsilí, o kterém ani nevíte, zjistíte, že právě to bylo mnohdy důvodem omezení Vašeho pohybu.
 
Tempo i konkrétní lekci uzpůsobuji možnostem klienta. Mým úkolem je vytvořit bezpečné podmínky, ve kterých si můžete dovolit dělat chyby, nehodnotit a dopřát si tolik času, kolik potřebujete. Chyby totiž neexistují, jsou jen variace možností a Vy se jen učíte naslouchat svému tělu a volit si pro sebe ty, které Vám lépe odpovídají.
Následujme příjemné tělesné pocity jako jsme to dělali, když jsme byli dětmi!

Kontakt

Bc. Petra Lancová, Feldenkrais® Practitioner

Třinec, Ostrava, Brno

Neobvyklými pohyby k funkčnímu propojení těla a širšímu sebe-obrazu.

facebook @feldenkrais.pribehvpohybu


+420 776 568 966

Bank. spojení/ 670100-2214927871/6210