ATM® - Pohybem k sebe-uvědomění, lekce ve skupině

Každá lekce je koncipována jako samostatný celek, přidat se tedy můžete kdykoli.

Třinec - pravidelné lekce 

Pravidelně jednou za měsíc probíhají 3hodinové dopolední semináře v Balans studiu - Lyžbice 135 - naproti Zobawy, 1. patro
O aktuálním se dovíte v sekci "workshopy
 
Ostrava - pravidelné lekce
Kdy/ pondělky v 17:10 a 18:25 
Kde/ Lanade, Zámostní 22, Slezská Ostrava 
(parkovat můžete přímo naproti domu)
 
Předplatné/ 2. září - 11. listopadu 2019 | 10 lekcí | 1350 Kč
 

17:10 - 18:10 Úvod do Feldenkraisovy metody

V této skupině začneme opravdu základy, jednoduchými a nenáročnými pohyby, pomalu budeme organizovat jednotlivé části těla tak, abyste našli úlevu od chronických bolestí a omezení a postupně začali plněji využívat principy, které tento proces prohlubují a umožňují chápat širší souvislosti v pohybu, prožívání a jednání.

18:25 - 19:25 Otevřené lekce (pokračující skupina i nově příchozí)

V jednotlivých lekcích nám půjde o zkoumání funkčních souvislostí, které do našeho pohybového vyjádření přinášejí lehkost, eleganci a efektivitu, o nahlížení jednoty a vzájemného propojení pohybu, myšlení, cítění, vnímání a jednání ve světě.

Náhrada - jednu zameškanou lekci z předplatného (do konce června) si po předchozí domluvě můžete nahradit ve druhé skupině.
 
Jednotlivá lekce/ 160 Kč
125 Kč - senioři, studenti, ženy na MD
 

Přihlášení a Vaše dotazy/ feldenkrais.pel@gmail.com, 776 568 966

Aktuality najdete také na facebooku: www.facebook.com/events/upcoming

 
 

Lekce jsou určeny široké veřejnosti.

Objevíte díky nim, jak využít POTENCIÁL DŘÍMAJÍCÍ VE VAŠEM MOZKU, jak snadno proměnit své stereotypy, abyste se vrátili k přirozené pohyblivosti, síle, rovnováze a schopnosti koordinace (která je mimo jiné základem pro vyvíjení rychlosti) - s lehkostí, zvídavostí a radostí z pohybu.

Lekce mohou být dynamičtější nebo klidnější, nicméně zvládnout je může každý. Protože, jak říká Feldenkrais, jde především o hýbající se mozky, nikoli hýbající se těla.

Jsou určeny také vám, kteří chcete zlepšit svůj sportovní výkon, cítit se více fit, být kreativnější, lépe se soustředit, být více sami sebou..

 


Kontakt

Bc. Petra Lancová, Feldenkrais® Practitioner

Třinec, Ostrava, Brno

Neobvyklými pohyby k funkčnímu propojení těla a širšímu sebe-obrazu.

facebook @feldenkrais.pribehvpohybu


+420 776 568 966

Bank. spojení/ 670100-2214927871/6210