O mně

Pocházím z Třince, kde nyní také po většinu času působím. Je mi 35 let, v našem státním systému vzdělávání jsem vystudovala fyzioterapii a nějakou dobu se jí poté profesně věnovala v ambulanci a lázeňském prostředí. 

Feldenkraisovu® metodu (FM®) jsem vystudovala v rámci čtyřletého mezinárodního výcviku na Feldenkrais Institut Wien ve Vídni v programu "Wien 6". Od roku 2013 vedu jako autorizovaná lektorka skupinové lekce Pohybem k sebeuvědomění (ATM®), v únoru 2015 jsem získala také mezinárodní akreditaci pro individuální formu přístupu FI® – Funkční integrace (FI®). Mým titulem je „Feldenkrais® practitioner“, což by se dalo přeložit jako lektorka Feldenkraisovy® metody. Lektorka proto, že ač v názvu stojí slovo „metoda“, které je dnes stále více diskutované, nejde o techniku s danými opakujícími se postupy, ale o přístup psychosomatického vyučování, které „žáka“ (klienta) vede k lepšímu porozumění sobě samé/mu a větší svobodě v myšlení, cítění, jednání a k tvůrčímu sebe-vyjádření. 

FM® mi učarovala svobodou, která je člověku dávána pro jeho proces růstu a proměny. Metoda nabízí bezpečné podmínky k procesu vlastního vnitřního učení tím, že respektuje jeho načasování – netrvá na tom, aby byl ihned pochopen ideál a ten aplikován. Netlačí nás do konkrétní formy, ale dává prostor k objevení a projevení vlastní jedinečnosti. A když si dovolíme být více sami sebou namísto tím, kým nás chtějí mít ti druzí (společnost, blízcí, srovnávání se s těmi, které obdivujeme..), získáme zpět svoji sílu, obnovíme vitalitu a životní lehkost. Odpovědnost za náš život se dostává zpět do našich rukou.

FM® vidí člověka jako otevřený systém schopný transformace. Využívá tzv. organického učení, tedy takového, jakým jsme se jako děti učili pohybovat, mluvit atd., k proměně na úrovni nervového systému. Jinak řečeno má důvěru ve vlastní schopnosti člověka měnit se a vyvíjet. Život mi vždy přišel natolik komplexní, že domnívat se, že jakýmsi analytickým přístupem k problému (jako jsou například bolesti v zádech) jej vyřešíme, by bylo krátkozraké. Mnohé přístupy mají výsledky, rozdílná je však úroveň působení (a tím i trvání) a způsob jejich dosažení. Jde tedy o to, jak o sebe každý jeden chceme pečovat.

Nehledě na to, že samotné objevování lehkosti v pohybu (mi:)) přináší pocity blaženosti a hlubokého radostného uspokojení.

 

Mimo jiné…

…se zajímám se o to, jak funguje svět a člověk v něm, o lidské vztahy, psychologii (jungiánskou, hlubinnou), o poselství ze světa snů a imaginací, pohádky a jiné příběhy kolektivního bohatství lidské duše. A o spoustu dalších drobností.

V keltském stromoskopu jsem vrba. Vlastnostmi lidí zrozených z vrby jsou: citlivost, náladovost, fantazie, introvertnost, melancholie. Proto mám ráda lidi rozverné, rázné, neposedné, ztřeštěné...s lidmi přemýšlivými, intuitivními, spíše klidnými si pak velmi rozumím, ježto jsme si podobní a chápeme se.

Především jsem ale velmi zvědavá:) 

 

Spravuji facebookové stránky Feldenkrais/ příběh v pohybu - www.facebook.com/Feldenkrais.Pribehvpohybu/


Kontakt

Bc. Petra Lancová, Feldenkrais® Practitioner

Třinec, Ostrava, Brno

Neobvyklými pohyby k funkčnímu propojení těla a širšímu sebe-obrazu.

facebook @feldenkrais.pribehvpohybu


+420 776 568 966