Skupinové cvičení „Pohybem k sebeuvědomění“ - ATM® (z angl. Awarness through movement®)

Lektor klienty provází slovně sekvencemi nenáročných, pomalých a jemných pohybů, které jsou neobvyklým způsobem variovány a zkoumány v různých situacích a souvislostech. Cvičí se většinou vleže na zemi. Pozornost je směřována na vnímání kvality pohybu a uspokojení z něj. Po lekci obvykle lidé zažívají pocity lehkosti, větší vzpřímenosti a pohyblivosti. Změny se promítají také do cítění, myšlení a jednání.

Bezpečný prostor k hledání a objevování vlastní jedinečnosti prostřednictvím těla a pohybu.

Podrobnější popis najdete tady: www.feldenkraisovametoda.cz/atm-pohybem-k-sebeuvedomeni/


Kontakt

Bc. Petra Lancová, Feldenkrais® Practitioner

Třinec, Ostrava, Brno

Neobvyklými pohyby k funkčnímu propojení těla a širšímu sebe-obrazu.

facebook @feldenkrais.pribehvpohybu


+420 776 568 966

Bank. spojení/ 670100-2214927871/6210