Funkční integrace – individuální lekce, FI® (z angl. Functional integration®

Při funkční integraci klient obvykle leží na speciálním lehátku, oblečen, a lektor mu/ jí prostřednictvím specifických doteků a jemných pohybů ukazuje, jakým způsobem své tělo používá a nabízí další možnosti funkčního pohybu a zapojení částí těla, které z nějakého důvodu nejsou v jeho/ jejím vědomí, resp. nejsou součástí obrazu sebe samé/ho. 

Vždy jde o harmonické propojení celého těla a prohloubení jeho vnímání, což přinese ulehčení přetěžovaným a bolestí sužovaným oblastem, a také uvolnění životní energie, která jde ruku v ruce s větší efektivitou v pohybu. Změna se děje na úrovni řízení nervového systému (mozku), se kterým skrze tělo během lekce neverbálně komunikujeme, nejde tedy o terapeutické působení na svaly a jiné tkáně.

Hodina Funkční integrace může být stejně příjemná jako masáž a přitom její účinek je hlubší a trvalejší, protože působí na úrovni mozku, připomíná Vám, jak se pohybovat s lehkostí a rozšiřuje Vaše možnosti v pohybu i vnímání vlastního těla.

 

 

Objednat se u mne můžete pro lekci v Třinci, nebo Ostravě (viz kontakt).

Těším se na viděnou!


Kontakt

Bc. Petra Lancová, Feldenkrais® Practitioner

Třinec, Ostrava, Brno

Neobvyklými pohyby k funkčnímu propojení těla a širšímu sebe-obrazu.

facebook @feldenkrais.pribehvpohybu


+420 776 568 966

Bank. spojení/ 670100-2214927871/6210