Audio lekce ATM

 
KAŽDÉ ÚTERÝ 19:50 - 20:30 na zoomu
Na lekci se přihlásíte na emailu feldenkrais.pel@gmail.cz, kde ode mne dostanete přihlašovací údaje.
K lekci se můžete vracet po celý týden ze záznamu, až do příští online lekce.
19. 10. 2021 | ATM online 5 - Jak otiskem ruky zorganizovat celé tělo v jeho vnitřní propojenosti
 
 
Následující lekce vznikaly v době karantény v roce 2020, kdy jsme se setkávali online na zoomu.
Později se lekce ustálily i mimo ni.
 
Cena lekce | 170 Kč
Pokud se účastníte online (nebo jste se na lekci dopředu přihlásili na emailu: feldenkrais.pel@gmail.com), včetně audio záznamu | 150 Kč
 
Lekce si objednáte na emailu feldenkrais.pel@gmail.com >>>  pro konkrétní lekci napište vždy tu část, kde je "ATM" (příp. též "LÉTO" nebo další písmeno) + číslo.  Záznamy poté posílám přes úschovnu.
 
Aktuálně s námi můžete cvičit také online každý týden - přihlaste se o info na emailu výše.
ONLINE lekce teď v červenci nějakou dobu nepoběží pravidelně. Do 18. července mám prázdniny. Potom se vám ozvu.
Zatím si můžete objednat lekci v jejím audio záznamu a zacvičit si, kdykoli máte chuť :)
 
ATM 1 | Pohledem nad sebe, na nebe - extenze (záklon)
ATM 2 | O vztahu se zemí
ATM 3 | Tanden - odkud vychází dech i síla (v pánvi)
ATM 4 | Pro uvolněná ramena a lehké paže - vsedě na židli
ATM 5 | Twist páteře - vsedě na židli
ATM 6 | Dělat méně, cítit více
ATM 7 | Pohybem rukou k uvolnění nervového systému, ke zklidnění
ATM 8 | Dlouhé paže, uvolněný krk i bolest hlavy
ATM 9 | Lokty kupředu, diferenciace v pažích a hrudníku
ATM 10 | Umění sklonit hlavu, diferenciace v hrudníku a ramenou pro uvolnění napětí v krku - vsedě na zemi
ATM 11 I Kolébka pro nohy, prodloužená záda a paže z ramenou
ATM 12 I Kyčelní klouby, hlava a vnímání prostředí kolem
ATM 13 | Dominantní ruka, prodloužení celé strany těla
ATM série 1/3 | Polštářky prstů a organizace celé nohy
ATM série 2/3 | Polštářky prstů a zhoupnutí nohy dopředu a dozadu, vleže na boku
ATM série 3/3 | Polštářky prstů - pokračování
 
LÉTO ATM 1 | Uvolnění kyčelních kloubů do šikmého sedu (z kleku na čtyřech)
LÉTO ATM 2 | Prodloužení paže vleže na boku, převalování se
LÉTO ATM 3 | Čelisti
LÉTO ATM 4 | Měkká žebra a břicho pro volný pohyb dechu
LÉTO ATM 5 | Krk, ramena, pozornost uvnitř i venku
LÉTO ATM 6 | Zklidnění nervového systému (skrze pozornost rukám, očím a dechu)
LÉTO ATM 7 | Uvolnění vzorců vnitřního sevření (úzkosti) a rozšíření horizontu
LÉTO ATM 8 I Zklidnění nervového systému - čelisti a pánev
 
ATM P1 | Spojení paže se zády, vleže na pravém boku
ATM P2 | Kroužení patami pro změnu v kyčelních kloubech
ATM P3 | Kroužení patami - pokračování vleže na břiše a ve stoji
ATM P4 | Pánevní hodiny - Páteř, pánev a hlava v propojení
ATM P5 | Páteř, pánev a hlava v propojení - kroužení vleže na boku
ATM P6 | Rolling - převalování se z boku na záda
ATM P7 | Posadit se do šikmého sedu z lehu na zádech a naopak
ATM P8 I Kam můžu dále ze šikmého sedu (z kleku na čtyřech)
ATM P9 | Uvolnění kyčelních kloubů držením nohou rukama, zlepšení organizace hrudníku
ATM P10 | Prodloužení paží, jejich spojení už od chodidel
ATM P11 | Prodlužováním paží až do stoje
 
ATM V1 | Naslouchání srdci a dechu
ATM V2 I Přetáčením pěstí k uvolnění otáčení páteře v krku a hrudníku
 
ATM N1 | Zvedání hlavy v diagonále
ATM N2 | Zvedání hlavy a nohou s chodidly u sebe, prodloužení páteře
ATM N3 | Tendence zadržovat dech, prodloužení páteře - lekce N2 a N3 na sebe navazují, zároveň jsou každá celkem sama o sobě
ATM N4 | Vleže na břiše, otáčení páteře spolu se zvedáním paží
ATM N5 | Vyklánění překřížených nohou vleže na zádech, rozšiřování hrudníku a břicha - lekce, která byla součástí workshopu rozvíjejícího kvalitu dechu
ATM N6 | Hlava, oči, krk, ramena a pánev - diferenciace v otáčení (nejen páteře) - vleže na zádech
ATM N7 | Houpání pánve (integruje lekce N5 a N6, je o hledání rytmu, který prochází tělem a uvolňuje jeho "zadržení")
ATM N8 | Kyčelní klouby, vleže na boku
ATM N9 | Pánevní dno, pociťování souhry s pohybem těla a uvolnění jeho napětí
ATM N10 I Zvedání pánve na nohách (vleže na zádech), symetrie pohybu i síly v bederních obratlech
ATM N11 | Průchod síly kostrou od chodidel, páteří až k hlavě
ATM N12 | Jak zklidnit nervový systém skrze kvalitu pohybu rukou
 
ATM J1 | Naklánění pánve a dech
ATM J2 | Jen tak si sedět, se založenýma rukama - ze zvyku si zakládáme paže na hrudníku; uvolnění tohoto vzorce, lopatek a hrudníku
ATM J3 | Přetáčení se na zemi a vsedě s propletenými pažemi (navazuje na J2, ale je také samostatnou lekcí)
ATM J4 | Proplétání rukou a paží, uvolnění paží a hrudníku
ATM J5 | Minimální pohyb, vleže na boku - pohyb začíná v představě (otáčení ramen vůči pánvi)
ATM J6 | Hlava a ramena, jejich diferenciace v otáčení (rotaci)
ATM J7 | Vleže na břiše, pohodlně a bezpečně
ATM J8 | Sklánění hlavy, balancování napětí mezi přední a zadní stranou těla (v sedu, a dalších polohách)
ATM J9 | Hlava nesená páteří, hlavní směry jejího pohybu, uvolnění hrudníku (vleže na zádech, na břiše a na boku)
ATM J10 | Jeden obratel za druhým, pohyb vycházející z centra do celého těla
ATM J11 | Pohyb zevnitř kyčelního kloubu
ATM J12 | Zmírnit předsunuté držení hlavy aniž bychom sami sebe napravovali či opravovali - vsedě na židli
ATM J13 | Vsedě na židli, pohyb z pánve

ATM J14 | Reorganizace svalů krku pomocí pohybu rukou


Kontakt

Bc. Petra Lancová, Feldenkrais® Practitioner

Třinec, Ostrava, Brno

Neobvyklými pohyby k funkčnímu propojení těla a širšímu sebe-obrazu.

facebook @feldenkrais.pribehvpohybu


+420 776 568 966