TYTO STRÁNKY BRZY UPADNOU V ZAPOMNĚNÍ.
AKTUÁLNÍ INFO NAJDETE NA NOVÝCH:
 
Feldenkraisova metoda využívá pohyb a pozornost směřovanou k jeho aspektům, k porozumění principům učení a proměny našich stereotypů na úrovni nervového řízení (mozku). Takové změny v našem pohybu a šířeji v jakémkoli jednání ve světě jsou přirozeně trvalejší, neboť vycházejí z vlastní zkušenosti.
 
 
Česká televize o Feldenkraisově metodě   www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096060107-klic/216562221700011
 

For information in English go to "Feldenkraisova metoda" and then in the left column downwards you find the tag "English". Don´t hesitate to contact me with any questions you might have via e-mail or phone.


Kontakt

Bc. Petra Lancová, Feldenkrais® Practitioner

Třinec, Ostrava, Brno

Neobvyklými pohyby k funkčnímu propojení těla a širšímu sebe-obrazu.

facebook @feldenkrais.pribehvpohybu


+420 776 568 966